Back to news

Sammanfattning av resultaten från urlakningstest

15.02.2017

Undersökning rörande urläckningen av koppar (Cu) och zink (Zn) från bottenfärger, efter applicering av grundfärg/grundpolish för att försegla kommersiellt tillgänglig bottenfärg. 

Bottenfärg applicerades på den ena sidan av testpanelerna (storlek 10 cm x 20 cm), panelerna fick torka och behandlades därefter med ett lager grundpolish eller grundfärg plus biocidfria system

Urläckningstestet genomfördes i glasbehållare fyllda med filtrerat naturligt havsvatten.

Panelerna placerades i behållarna (målad yta: havsvatten = ungefär 1 cm2: 25 ml). Panelerna utan färg fungerade som kontrollpaneler. 

Efter 14 dagar togs dubbla vattenprover för kemisk analys av zink och koppar.

Urläckningstestet för panelerna som behandlats med Silic Seal 45441 och Silic One visade att låga mängder zink och inga eller försumbara mängder koppar hade urlackt.

Inga eller försumbara mängder koppar och zink urläckte från panelerna som behandlats med undervattensgrundfärg 26030.

Här nedan visas jämförelsen mellan de valda behandlingarna.

 leaching-test-table

Resultaten beskrivs mer ingående i den kompletta testrapporten (DHI-rapport 11819920, 2017).

I nedanstående tabell har vi räknat bort värdena från kontrollpanelerna.

*Värdet var samma eller under kontrollvärdet