Back to news

Produkt som förseglar den existerande båtbottenfärgen – HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER

04.01.2015

Med anledning av Havs- och vattenmyndighetens* riktvärden för bedömning av utgående vatten från reningsanläggningar vid spolplattor har Hempel’s forsknings - och utvecklingsavdelning genomfört en lång rad tester med goda resultat.
Testerna visar att de förseglande egenskaperna hos HEMPEL´S UNDERWATER PRIMER 26030 till och med klarar av att förhindra marknadens ”starkaste” produkt, MILLE PERFORMER med 39,8 vikt % kopparoxid att läcka ut.

”Det är till glädje för alla båtägare att Hempel i sin existerande produktportfölj har en produkt som förseglar den existerande båtbottenfärgen och därmed möjliggör det för båtägare att möta Havs- och vattenmyndighetens* riktvärden”- säger Joakim Sandgren, försäljningschef hos Hempel.

HEMPEL´S UNDERWATER PRIMER 26030 är en enkomponent fysikaliskt torkande grundfärg. Genom en unik formulering med aluminiumpigment skapas en tät färgfilm, genom detta fungerar även HEMPEL´S UNDERWATER PRIMER 26030 som en förseglande grundfärg på existerande båtbottenfärg och förhindrar därmed läckage av t.ex. kopparoxid, Irgarol och zinkoxid.

För båtägare som föredrar ett biocidfritt alternativ finns MILLE ALU BALTIC, som målas direkt på HEMPEL´S UNDERWATER PRIMER 26030.

* Havs- och vattenmyndighetens, Båtbottentvätt av fritidsbåtar, Riktlinjer augusti 2012.

 Läs fullständig PR här