Om cookies
Vi använder cookies för att optimera vår webbsida.
Du accepterar vår policy rörande cookies genom att fortsätta bläddra på sidan eller genom att stänga det här fönstret.
Stäng
Back to news

Hempel Yacht pa Metstrade 2017 - om massan

27.11.2017

HEMPEL Yacht ställde ut på Metstrade 2017, mellan den 13 och 15 november. På mässan presenterade vi vårt högkvalitativa bottenfärgssortiment och nyheter i vårt Silic One-system inför den kommande säsongen, inom segmenten PRO och GDS.

METSTRADE är en årligt återkommande båtmässa med välrenommerat rykte som världens ledande mässa för båtintresserade.

B2B-evenemanget hölls i RAI Amsterdam mässhallar och här fanns 116 olika nationer och 10 500 besökare som gästade Nederländerna, vilket är sex procent mer än 2016. Besöksantalet var faktiskt det högsta som registrerats för det tre dagar långa evenemanget och man välkomnade 16 307 unika besökare (en ökning med mer än 5 % jämfört med 2016) och totalt hade mässan 24 856 besök (även detta en ökning med 5%).

68% av alla nya besökare kom från andra länder än Nederländerna och de fem största besöksnationerna var (efter Nederländerna) Italien, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Spanien. Dessutom registrerades markanta ökningar från Grekland, Kroatien, Finland, USA och Irland. Mässbesökarna togs emot av 1 552 utställare (en ökning med 5 % jämfört med förra året) och montrarna bemannades av ungefär 6 594 kunniga branschrepresentanter.

På mässan 2017 presenterade Hempel Yacht den nya förpackningsdesignen genom en enastående försäsongslansering. Under mässan tillkännagav Hempel att man uppdaterar sortimentet av båtfärger för att möta kraven rörande biocidprodukter (BPR), som träder i kraft under 2018.

Hempel kommer även att lansera en ny förpackningsdesign som gör det ännu enklare för användaren att hitta produkternas användningsområden och fördelar. Det nya produktsortimentet, med den nya designen, kommer att finnas tillgänglig från och med säsongen 2018.

För att möta kraven i förordningen rörande biocidprodukter (BPR) ska alla biocidprodukter som används i bottenfärg till båtar inom EU riskbedömas och registreras för godkännande innan den 1 januari 2018. De nya bestämmelserna omfattar alla färgtillverkare, distributörer, butiker, yrkesanvändare och båtägare inom EU.

Hempel uppdaterar sitt produktsortiment för att uppfylla BPR-kraven Produkterna kommer redan från inledningen av 2018 att integreras i Hempels sortiment av bottenfärger.

”BPR ger oss en fantastisk möjlighet att förbättra våra produktsammansättningar och säkerställa att dessa även fortsättningsvis uppfyller de regler som gäller för båtägare och yrkesmålare inom EU”, säger Thomas Olsen, Marketing & Business Manager för Hempels Yacht-segment. ”Hempel är världsledande inom utveckling och tillverkning av båtfärger. Vi har arbetat efter dessa bestämmelser under de senaste fem åren. En del av produkterna kommer att vara nya, men kommer att hålla samma välkända kvalitet.”

2018 blir ett övergångsår för båtbranschen eftersom det kommer att finnas både gamla och nya produkter på marknaden. För att göra övergången så enkel som möjligt kommer Hempels nya produkter att ha samma namn och samma höga prestanda som de produkter som ska ersättas. Hempel har ett nära samarbete med distributörer och samarbetspartners för att säkerställa att man ska kunna ge slutkunderna bästa möjliga råd när man väljer produkter.

”Vårt huvudbudskap är enkelt: Det kommer inte att bli några omvälvande förändringar för båtägare och yrkesmålare, det är samma produktnamn och samma välkända Hempel-kvalitet”, säger Thomas Olsen. ”Hempel har alltid följt bestämmelserna och kommer även i fortsättningen att göra det, utan att kompromissa med våra produkters och lösningars kvalitet.”

För att se hur stämningen var i Hempels monter under båtmässan kan du titta på en film på Hempel Yachts YouTube-kanal här