Back to news

Sammanfattning av resultaten från urlakningstest

28.03.2017

Undersökning rörande urläckningen av koppar (Cu) och zink (Zn) från bottenfärger, efter applicering av grundfärg/grundpolish för att försegla kommersiellt tillgänglig bottenfärg. 

Bottenfärg applicerades på den ena sidan av testpanelerna (storlek 10 cm x 20 cm), panelerna fick torka och behandlades därefter med ett lager grundpolish eller grundfärg plus biocidfria system. 

Urläckningstestet genomfördes i glasbehållare fyllda med filtrerat naturligt havsvatten.

Panelerna placerades i behållarna (målad yta: havsvatten = ungefär 1 cm2: 25 ml). Panelerna utan färg fungerade som kontrollpaneler. 

Efter 14 dagar togs dubbla vattenprover för kemisk analys av zink och koppar.

Urläckningstestet för panelerna som behandlats med Silic Seal 45441 och Silic One visade att låga mängder zink och inga eller försumbara mängder koppar hade urlackt.

Inga eller försumbara mängder koppar och zink urläckte från panelerna som behandlats med Underwater Primer 26030.

Här nedan visas jämförelsen mellan de valda behandlingarna.

Resultaten beskrivs mer ingående i den kompletta testrapporten (DHI-rapport 11819920, 2017).

I nedanstående tabell har vi räknat bort värdena från kontrollpanelerna.

*Värdet var samma eller under kontrollvärdet

Panelnr.

Bottenfärg (urlakad)

Första skiktet

Andra skiktet

Tredje skiktet

Koppar µg/l

Zink µg/l

1

Mille Light Copper 71430

Underwater Primer 26030

Inget

Inget

0*

0*

2

Hard Racing Copper 71460

Underwater Primer 26030

Inget

Inget

0*

1,30

3

MilleXtra 71100

Underwater Primer 26030

Inget

Inget

0*

0*

4

Hard Racing Performer 7142H

Underwater Primer 26030

Inget

Inget

0*

0*

21

Mille Light Copper 71430

Silic Seal 45441

Silic One tiecoat 27450

Silic One 77450

0,80

26,7

22

Hard Racing Copper 71460

Silic Seal 45441

Silic One tiecoat 27450

Silic One 77450

0*

3,40

23

MilleXtra 71100

Silic Seal 45441

Silic One tiecoat 27450

Silic One 77450

0,30

14,3

24

Hard Racing Performer 7142H

Silic Seal 45441

Silic One tiecoat 27450

Silic One 77450

0,70

3,85

29

Mille Light Copper 71430

Inget

Inget

Inget

920

55,5

30

Hard Racing Copper 71460

Inget

Inget

Inget

850

714

31

MilleXtra 71100

Inget

Inget

Inget

995

269

32

Hard Racing Performer 7142H

Inget

Inget

Inget

1095

25,5

33

Kontrollpanel

5,45

8,00

34

Kontrollpanel

5,20

5,80